Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì Nhà đầu tư là chủ thể trực tiếp bỏ vốn đầu tư của mình để thực hiện dự án kinh doanh. Còn theo khoản 4 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 thì Chủ đầu tư có thể là chủ thể sở hữu vốn hoặc có thể là chủ thể thay mặt cho chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886