Chia sẻ

Luật sư trả lời: Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hoá hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính trừ trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản đó vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc lợi ích quốc gia căn cứ Điều 10 Luật Đầu tư 2020.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886