Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Để không bị giải thể công ty phải còn đủ số lượng thành viên tối thiểu như sau:

– Công ty cổ phần : 03 Thành viên

– Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 02 Thành viên

– Công ty hợp danh: 02 Thành viên hợp danh

Bài viết hữu ích: Điều kiện giải thể doanh nghiệp 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886