Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Đối với công ty TNHH hai thành viên: thẩm quyền quyết định giải thể thuộc về Hội đồng thành viên.

Theo quy định tại điểm m, khoản 2 Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020.

Bài viết hữu ích: Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886