Luật sự trả lời:
Bước 1: Nộp và tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu, đóng các lệ phí nộp đơn

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn
Thẩm định tính hợp lệ của hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

Bước 3: Công bố đơn
Công bố về các thông tin như: mẫu nhãn hiệu, chủ đơn đăng ký, hàng hóa/ dịch vụ đăng ký cho nhãn hiệu đó, ngày nộp đơn đăng ký,.. trên Công báo sở hữu công nghiệp=

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Là đánh giá khả năng được bảo hộ của nhãn hiệu theo các điều kiện bảo hộ được luật định và xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu.
Nhãn hiệu được hoàn tất thẩm định nội dung và đủ điều kiện bảo họ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php