Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Bước 1: Nộp và tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu, đóng các lệ phí nộp đơn
  • Bước 2: Thẩm định hình thức đơn. Thẩm định tính hợp lệ của hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu
  • Bước 3: Công bố đơn. Công bố về các thông tin như: mẫu nhãn hiệu, chủ đơn đăng ký, hàng hóa/ dịch vụ đăng ký cho nhãn hiệu đó, ngày nộp đơn đăng ký,.. trên Công báo sở hữu công nghiệp.
  • Bước 4: Thẩm định nội dung đơn. Là đánh giá khả năng được bảo hộ của nhãn hiệu theo các điều kiện bảo hộ được luật định và xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Nhãn hiệu được hoàn tất thẩm định nội dung và đủ điều kiện bảo họ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
  • Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886