Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Hiện nay chưa có quy định mới về việc rút bảo hiểm xã hội một lần nhưng cơ quan Nhà nước có tiến hành xin ý kiến đối với việc quy định về BHXH một lần trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) như sau:

– Phương án 1: giữ nguyên quy định hiện hành của Luật và Nghị quyết 93/2015/QH13 như sau: “Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm”.

– Phương án 2: quy định thay đổi theo hướng vẫn cho phép người lao động hưởng BHXH một lần để trước mắt đáp ứng nhu cầu của bản thân, gia đình song vẫn bảo lưu phần còn lại để có thể tiếp tục tham gia và hưởng chế độ khi đủ tuổi nghỉ hưu. Cụ thể: “Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm mà người lao động có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

Tham khảo bài viết:

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886