Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

Mức hưởng = [1.5 x (1) + 2 x (2)] x Mbqtl

Trong đó:

(1): thời gian đóng trước năm 2014 (năm)

(2): thời gian đóng từ năm 2014 trở đi (năm)

Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mbqtl = (3) / (4)

(3): Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH x Số tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

* Mức điều chỉnh tiền lương đóng BHXH năm 2023 là 1.0

Tham khảo bài viết:

Rút bảo hiểm xã hội một lần được bao nhiêu

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886