Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo quy định của Luật SHTT, thời gian thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu là hơn 1 năm, trong đó:

  • 1 tháng kể từ ngày nộp đơn là thời gian thẩm định về mặt hình thức;
  • 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ là thời gian công bố đơn;
  • Thời gian thẩm định nội dung là không quá 9 tháng kể từ ngày công bố đơn;
  • Thời gian 1 tháng để cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Tuy nhiên, trên thực tế thời gian sẽ kéo dài khoảng 24-36 tháng vì hiện tại số lượng đơn đăng ký ở Cục SHTT đang quá tải.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886