Luật sự trả lời: Theo quy định của Luật SHTT, thời gian thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu là hơn 1 năm, trong đó: 1 tháng kể từ ngày nộp đơn là thời gian thẩm định về mặt hình thức; 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ là thời gian công bố đơn; Thời gian thẩm định nội dung là không quá 9 tháng kể từ ngày công bố đơn; Thời gian 1 tháng để cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Tuy nhiên, trên thực tế thời gian sẽ kéo dài khoảng 24-36 tháng vì hiện tại số lượng đơn đăng ký ở Cục SHTT đang quá tải.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php