Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Nội dung hợp đồng xuất khẩu lao động phải quy định cụ thể:

  • Tên Công ty sử dụng lao động và địa điểm làm việc; ngành nghề, công việc mà người lao động sẽ đảm nhận ở nước ngoài. 
  • Điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ đối với người lao động
  • Các trường hợp người lao động về nước trước hạn và trách nhiệm của các bên trong việc chi trả chi phí giao thông cho người lao động về nước.
  • Trong hợp đồng phải quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp; quyền và nghĩa vụ của người lao động; việc thanh lý hợp đồng; giải quyết tranh chấp.

Bài viết hữu ích: Những nội dung phải có trong hợp đồng xuất khẩu lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886