Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo Điều 16 Luật Đầu tư 2020 thì các ngành nghề nhà nước khuyến khích và có ưu đãi đầu tư bao gồm những ngành sau:

  • Công nghệ cao;
  • Ô tô, điện tử, năng lượng mới, năng lượng sạch;
  • Công nghệ thông tin, phần mềm, công nghệ số;
  • Thu gồm, xử lý, tái chế chất thải;
  • Nuôi trồng, đánh bắt nông – lâm – thuỷ sản, làm muối;
  • Một số lĩnh vực cụ thể khác về mầm non, y tế, thể thao, tài chính,…

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886