Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo Điều 16 Luật Đầu tư 2020 thì các ngành nghề nhà nước khuyến khích và có ưu đãi đầu tư bao gồm những ngành sau:

  • Giao thông vận tải;
  • Nhà máy, đường dây tải điện;
  • Trụ sở cơ quan nhà nước;
  • Hạ tầng đô thị, thương mại;
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
  • Y tế, giáo dục, văn hoá;
  • Vệ sinh, an toàn công cộng.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886