Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo Điều 53 Luật Đầu tư 2020 thì ngành nghề cấm đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

  • Ngành, nghề bị cấm tại Việt Nam và Điều ước quốc tế;
  • Thuộc đối tượng cấm xuất khẩu;
  • Ngành, nghề bị cấm tại nước ngoài.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886