Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư 2020 các hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:

  • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Miễn thuế nhập khẩu;
  • Miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất;
  • Trừ chi phí khi tính thuế.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886