Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Những hồ sơ cần thiết để tạm ngừng kinh doanh DNTN, bao gồm: Thông báo tạm ngừng hoạt động do chủ doanh nghiệp ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh thay chủ doanh nghiệp thì cần có: Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện hợp pháp.

Bài viết hữu ích: Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886