Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, bao gồm:

  • Biên bản họp hội đồng thành viên (họp theo quy định)
  • Quyết định của HĐTV, chủ tọa (chủ tịch HĐTV) ký tên, đóng dấu
  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh do đại diện pháp luật công ty ký tên, đóng dấu

Bài viết hữu ích: Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886