Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo Điều 21 Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư có thể lựa chọn các hình thức đầu tư sau:

  • Thành lập tổ chức kinh tế;
  • Góp vốn, mua cổ phần, mua phần góp vốn;
  • Thực hiện dự án đầu tư;
  • Bằng hợp đồng BBC.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886