Chia sẻ

Luật sư trả lời: Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn vào các doanh nghiệp tại Việt Nam nếu đáp ứng được các điều kiện và thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Chương IV Luật Đầu tư 2020.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886