Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo quy định tại Điều 169 Luật Đất đai 2013 thì Nhà đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua đất) tại Việt Nam mà chỉ được sử dụng đất tại Việt Nam theo các hình thức sau đây:

  • Nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất;
  • Nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với doanh nghiệp liên doanh;
  • Nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
  • Nhận quyền sử dụng đất thông qua việc được Nhà nước cho thuê đất;
  • Nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung;

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886