Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo quy định tại Chương V, Luật Đầu tư 2020 thì điều kiện:

  • Đúng nguyên tắc của Luật Đầu tư.
  • Ngành nghề kinh doanh không thuộc ngành, nghề bị cấm đầu tư ra nước ngoài.
  • Tự cam kết thu xếp ngoại tệ hoặc có tổ chức tín dụng đứng ra đảm bảo hoặc có ý kiến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong một số trường hợp đặc biệt.
  • Có quyết định đầu tư ra nước ngoài.
  • Xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin dự án.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886