Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo Điều 9 Luật Đầu tư 2020 thì điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

  • Chứng minh được năng lực tài chính để thực hiện dự án.
  • Đảm bảo về tỷ lệ sở hữu phần vốn góp/cổ phần theo quy định tại Biểu cam kết WTO và quy định của luật chuyên ngành.
  • Đáp ứng điều kiện về ngành nghề kinh doanh (không bị cấm hoặc hạn chế nhà đầu tư nước ngoài) theo Biểu cam kết WTO và luật pháp chuyên ngành.
  • Đáp ứng điều kiện về quốc tịch của nhà đầu tư theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hiệp định song phương, đa phương mà Việt Nam là một bên tham gia ký kết.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886