Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo khoản 13 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886