Chia sẻ

Luật sư trả lời: Điểm d Khoản 1 Điều 11 Luật Đầu tư 2020 quy định Nhà nước không đặt ra yêu cầu bắt buộc cho nhà đầu tư nước ngoài bảo đảm đặt tỷ lệ nội địa hoá đối với hàng hoá sản xuất trong nước.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886