Chia sẻ

Luật sư trả lời: Trong các trường hợp:

  • Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
  • Để khắc phục vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
  • Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động;
  • Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài;
  • Nhà đầu tư bị xử lý vi phạm hành chính do không thực hiện đúng nội dung chấp thuận dự án đầu tư mà tái phạm.

Căn cứ khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư 2020.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886