Chia sẻ

Luật sư trả lời: Có thể được giải quyết như sau:

  • Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;.
  • Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;
  • Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

Trừ trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 13 Luật Đầu tư 2020.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886