Chia sẻ

Luật sư trả lời: Trường hợp nhà đầu tư đang thực hiện dự án đầu tư trong một lĩnh vực mà lĩnh vực đó không còn là lĩnh vực được ưu đãi theo quy định mới thì vẫn được tiếp tục hưởng ưu đãi theo quy định trước đây đến khi hết thời hạn ưu đãi theo khoản 2 Điều 13 Luật Đầu tư 2020.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886