Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Nếu con bạn dưới 7 tuổi theo quy định về điều kiện xét chế độ ốm đau Luật BHXH 2014 và xét dựa trên khoản 1 Điều 27 Luật BHXH quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau “Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.”

Vậy nếu bạn nghỉ 10 ngày chăm con bệnh dưới 7 tuổi, bạn vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm con ốm.

Bài viết hữu ích: Con ốm mẹ có được hưởng bảo hiểm xã hội không?

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886