Chia sẻ

Luật sư trả lời: Mức trợ cấp thất nghiệp hiện nay được tính bằng 60% mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không qua 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do doanh nghiệp quy định.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886