Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Mức tiền được hưởng ở chế độ thai sản của NLĐ là:

Mức hưởng = (Mbq6t / 24 ngày) x 100% x Số ngày nghỉ

Trong đó: Mbq6t là mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc

Trường hợp chưa đủ 6 tháng đóng BHXH thì Mức tiền lương bình quân được tính trên số tháng đã đóng BHXH.

Bài viết hữu ích: Cách tính chế độ thai sản 2023 cho lao động nữ

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886