Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Theo quy định ngoài được hưởng thời gian nghỉ hưởng chế độ, nữ quân nhân còn được nhận mức tiền hưởng chế độ thai sản đối với quân nhân được xác định như sau:

Mức hưởng 1 tháng = 100% x Mbq6t x số tháng nghỉ

Mức hưởng 1 ngày = 100% x (Mbq6t/24) x số ngày nghỉ

Trong đó: Mbq6t là mức bình quân tiền lương của 06 tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Bài viết hữu ích: Cách tính chế độ thai sản 2023 cho lao động nữ

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886