Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

  • Mức hưởng mỗi ngày = 100% x Mức bình quân lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ / 24 x số ngày được nghỉ 
  • Mức hưởng 01 tháng = 100% x Mức bình quân lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ

Bài viết hữu ích: Chế độ thai sản cho chồng

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886