Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Hiện nay, không có quy định pháp luật cụ thể nào ghi nhận về khái niệm “biên bản thanh lý hợp đồng” nhưng có thể hiểu về biên bản thanh lý hợp đồng lao động là văn bản được lập ra để chấm dứt việc thực hiện thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động và các bên có thể xác nhận lại những quyền và nghĩa vụ của các bên đã hoàn thành hay chưa. Biên bản thanh lý được lập ra dựa trên những cơ sở của pháp luật và những điều khoản về quyền, nghĩa vụ, chấm dứt hợp đồng lao động trong hợp đồng lao động đã ký kết bởi hai bên.

Bài viết hữu ích: Biên bản chấm dứt hợp đồng lao đông có bắt buộc không?

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886