Luật sư trả lời: Mức đóng BHXH tự nguyện cơ bản được tính bằng 22% thu nhập do người tham gia bảo hiểm tự nguyện lựa chọn.
Hiện nay mức đóng BHXH tự nguyện 01 tháng tối thiểu là 154.000 đồng và tối đa là 6.556.000 đồng.
(Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Nghị định 134/2015/NĐ-CP; Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH)

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php