Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Trình tự giải thể doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, như sau:

– Công ty họp ra quyết định về việc giải thể DN, nộp hồ sơ thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở.

– Cơ quan đăng ký chuyển tình trạng pháp lý công ty sang đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin cho cơ quan thuế.

– Công ty phải hoàn tất các nghĩa vụ thuế và thanh toán tất cả các khoản nợ, sau đó nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến phòng đăng ký kinh doanh.

– Nếu cơ quan Thuế không có phản hồi từ chối thì cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ giải quyết hồ sơ đang ký giải thể trong 05 ngày làm việc và chuyển tình trạng pháp lý công ty sang đã giải thể.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn quy trình thủ tục giải thể công ty 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886