Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Bộ luật lao động 2019 đã có quy định về HĐLĐ điện tử. Theo đó, ngoài hình thức văn bản và lời nói, HĐLĐ còn có thể được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu điện tử và có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản. Từ đó, các bên trong HĐLĐ có thể giao kết HĐLĐ bằng chữ ký điện tử theo một trong ba cách thức phổ biến là chữ ký số, chữ ký hình ảnh, chữ ký scan. Để bảo đảm hiệu lực cho các HĐLĐ điện tử được ký bởi chữ ký số, người sử dụng cần lưu ý về giá trị pháp lý của chữ ký số.

Bài viết hữu ích: Hợp đồng lao động mẫu 2023 và những điều cần lưu ý

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886