Chia sẻ

Luật sư trả lời: Công ty nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tử tuất (bao gồm: sổ BHXH; bản sao giấy chứng tử; tờ khai của người thân; biên bản giám định suy giảm khả năng lao động hoặc giấy xác nhận thương tật hoặc biên bản điều tra tai nạn lao động) cho Cơ quan BHXH tại nơi đơn vị đặt trụ sở.
(Luật An toàn – Vệ sinh Lao động 2015).

 

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886