Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Việc tái ký hợp đồng lao động được thực hiện đối với loại HĐLĐ xác định thời hạn, ở đây HĐLĐ xác định thời hạn có thời gian không quá 36 tháng và sau khi hết hạn HĐ mà doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng NLĐ thì có thể thông báo không tái ký HĐLĐ.

Bài viết hữu ích: Hợp đồng lao động mẫu 2023 và những điều cần lưu ý

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886