Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Các trường hợp khi báo giảm BHXH nhưng vẫn đóng BHYT bao gồm:

  • Công ty báo giảm chậm, bị truy thu BHYT
  • Công ty tạm dừng đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất
  • Công ty thỏa thuận với người lao động

Bài viết hữu ích: Thủ tục báo giảm lao động tham gia BHXH

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886