Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Thử việc có thể là một nội dung thỏa thuận trong HĐLĐ, nhưng Hợp đồng thử việc không phải là HĐLĐ, theo Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Bài viết hữu ích: Hợp đồng thử việc có phải là hợp đồng lao động không?

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886