Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Đối với hợp đồng dài hạn sẽ được xét là hợp đồng xác định thời hạn, thời gian chấm dứt hiệu lực từ 1 năm trở lên cao nhất là 3 năm. Người lao động chỉ được giao kết 2 lần hợp đồng lao động dài hạn với cùng một công ty, nếu muốn tiếp tục làm việc hình thức hợp đồng dài hạn sẽ đổi thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Bài viết hữu ích: Hợp đồng lao động có thời hạn

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886