Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Hợp đồng cung ứng lao động là một thỏa thuận pháp lý giữa một tổ chức cung ứng lao động, và một tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động, để cung cấp nhân lực cho mục đích làm việc tại người sử dụng lao động trong một khoảng thời gian xác định. Theo hợp đồng cung ứng lao động, người cung ứng lao động cam kết cung cấp lao động với số lượng và chất lượng nhất định cho người sử dụng lao động. Hợp đồng này thường có thời hạn xác định và quy định rõ các điều khoản và điều kiện của việc cung ứng lao động.

Bài viết hữu ích: Tìm hiểu về hợp đồng cung ứng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886