Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Căn cứ Điều 97 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 23 Quyết định 595/QĐ-bảo hiểm xã hội quy định về hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu của đơn vị gồm các giấy tờ sau:

  • Bảng kê khai thông tin (Mẫu D01-TS)
  • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, BHYT (Mẫu TK3-TS)
  • Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTNNLD, BNN (Mẫu D02-TS)
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Cùng các giấy tờ khác có liên quan

Bài viết hữu ích: Hồ sơ xin cấp mã đơn vị BHXH

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886