Luật sư trả lời: Bao gồm:

  • Tờ khai quyết toán thuế TNCN;
  • Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần;
  • Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần;
  • Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php