Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Để đăng ký giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên, sau khi đã thông báo về việc giải thể và tất toán tất cả các nghĩa vụ nợ phát sinh, trong vòng 05 ngày làm việc, công ty phải gửi một bộ hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở. hồ sơ bao gồm:

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-22);

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết và tải mẫu hồ sơ tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886