Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Để chọn chế độ kế toán phù hợp, bạn cần xem xét về quy mô công ty nếu:

  • Công ty vừa, nhỏ hoặc siêu nhỏ có thể lựa chọn chế độ kế toán theo thông tư 133. Do hệ thống tài khoản, nghiệp vụ kế toán sẽ đơn giản hơn. Tuy nhiên số lượng báo cáo sẽ nhiều hơn (cần thêm: báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01a – DNN hoặc B01b – DNN)
  • Công ty được lựa chọn chế độ kế toán theo thông tư 200 ở tất cả các quy mô. Nhưng hệ thống tài khoản sẽ chi tiết và nghiệp vụ kế toán sẽ phức tập hơn.

Quy mô công ty được xem xét dựa trên số lượng nhân viên và tổng nguồn vốn năm. Tham khảo bảng sau và kế hoạch kinh doanh của công ty để lựa chọn chế độ kế toán phù hợp với công ty bạn:

Khu vựcQuy mô
Siêu nhỏNhỏVừa
Số lao độngTổng nguồn vốnSố lao độngTổng nguồn vốnSố lao động
I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản<= 10 người<= 20 tỷ dồng> 10 người<=200 người> 20 tỷ dồng<= 100 tỷ đồng>200 người<=300 người
II. Công nghiệp và xây dựng<= 10 người<= 20 tỷ dồng> 10 người<=200 người> 20 tỷ đồng<= 100 tỷ đồng>200 người<=300 người
III. Thương mại và dịch vụ<= 10 người<= 10 tỷ dồng> 10 người<=50 người> 10 tỷ đồng<= 50 tỷ đồng>50 người<=100 người

Công ty lớn là các công ty không có tiêu chí trong bảng trên.Bạn có thể tham khảo bài viết: So sánh chế độ kế toán theo thông tư 200 và 133

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886