Chia sẻ

Luật sư trả lời: Nếu công ty sử dụng từ 10 lao động trở lên thì bắt buộc phải ban hành nội quy lao động và đăng ký nội quy lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886