Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Doanh nghiệp không phát sinh lao động vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động. Vì đây là thủ tục bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 12 Bộ luật lao động 2019.

Bài viết hữu ích: Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886