Chia sẻ

Luật sư trả lời: Để một doanh nghiệp hoạt động dịch vụ như đại lý thu BHXH,BHYT phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đáp ứng các điều kiện trở thành pháp nhân.
  • Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Có nhân viên do đơn vị quản lý hiểu biết chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT
  • Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cho Đại lý thu trong quá trình thực hiện hợp đồng Đại lý thu.

(Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/06/2016)

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886