Chia sẻ

Luật sư trả lời: Để hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải có đủ các điều kiện sau:

  • Chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên.
  • Đã nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.
  • Chưa tìm được việc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

(Điều 49 Luật Việc làm 2013)

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886