Luật sư trả lời: Về nguyên tắc cá nhân không được uỷ quyền cho người khác nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, trừ những trường hợp sau:

  • Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
  • Bị tai nạn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
  • Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

(Khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP; Khoản 7 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP)

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php