Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Việc chọn cơ quan BHXH tiếp nhận khi đăng ký chỉ để hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục đăng ký tài khoản giao dịch điện tử chứ không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Đồng thời, Công văn số 702/BHXH-CNTT của BHXH Việt Nam cũng nêu rõ người dân được quyền đến bất kỳ cơ quan Bảo hiểm xã hội trong hệ thống ngành BHXH Việt Nam để hoàn tất thủ tục đăng ký. Vì vậy, dù hệ thống mặc định nơi tiếp nhận là BHXH quận/huyện nào bạn vẫn có thể sử dụng tài khoản VssID tại bất cứ cơ quan BHXH nào khác. Cơ quan BHXH phải tiếp nhận, xác minh, phê duyệt, hướng dẫn đối với người dân đến để tiến hành đăng ký giao dịch điện tử.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn thủ tục thay đổi cơ quan BHXH quản lý 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886